Jaki wpływ ma programowanie na mózg?

Chociaż często przedstawia się obraz osób spędzających czas przed grami komputerowymi lub przy nauce programowania jako trwoniące czas przed komputerem, nic bardziej mylnego – zarówno gry, jak i programowanie mają niezwykle pozytywny wpływ na mózg, poprawiają zdolności poznawcze, uczą analitycznego myślenia, planowania sekwencji czynności podejmowanych krok po kroku oraz wielu innych zalet, które zostaną omówione w niniejszym artykule. Warto dodać, że im wcześniej uczymy dzieci programowania, tym korzystniej wpływa to na rozwój ich mózgu, umiejętność logicznego myślenia, czy na pamięć. Dlatego utarty stereotyp jest mocno przestarzały, czego dowodzą przeprowadzone badania na temat wpływu programowania na mózg.

Korzyści płynące z nauki programowania

Nikt tak szybko nie chłonie nowej wiedzy, jak małe dzieci, których otwarty na nowe doświadczenia mózg i niczym nieskrępowana ciekawość świata wywołują pozytywne nastawienie do nauki nowych rzeczy, zwłaszcza prowadzonych w sposób dla nich atrakcyjny. Nic więc dziwnego, że wpływ programowania na mózg jest tym większy, w im młodszym wieku rozpocznie się jego naukę. Niesie to ze sobą liczne korzyści nie tylko w sferze intelektualnej, ale i poznawczej. Nie tylko uczy cierpliwości i wytrwałości, poprawia zdolności analitycznego myślenia i umiejętnego planowania działań, ale też rozwija myślenie krytyczne i poprawia umiejętności matematyczne, co może okazać się szczególnie przydatne w przyszłości. Ponadto wiąże się to z poznawaniem nowego języka (języka programowania), a także uczy planowania podejmowanych działań i organizacji pracy. Samo kodowanie polega na wykonaniu odpowiedniej sekwencji czynności, które wykonane w odpowiedniej kolejności przyniosą zamierzony efekt, co korzystnie wpływa na umiejętności analizowania procesów i przewidywania skutków podejmowanych działań, a więc uczy myślenia perspektywicznego. Ponadto poprawia to kreatywność, gdyż specjalne programy do nauki programowania dają liczne możliwości, które ogranicza jedynie ich własna wyobraźnia oraz to, w jaki sposób planują działania, aby osiągnąć zamierzony efekt. To z kolei uczy poszukiwania nowych rozwiązań i wyciągania wniosków z popełnionych błędów, gdyż dziecko, czując się sprawcą swoich działań, stara się podjąć odpowiednią sekwencję czynności, aby osiągnąć zamierzony cel. Uczy to także racjonalizowania sytuacji i umiejętnego formułowania własnych oczekiwań oraz drogi do ich osiągnięcia. Wszystkie wymienione zalety przynoszą liczne korzyści w przyszłości – nie tylko w postaci większych szans na rynku pracy, ale również w codziennym życiu dziecka czy sytuacjach stresowych pomagając w zaplanowaniu odpowiednich kroków do rozwiązania źródła problemu.

Badania nad wpływem programowania na mózg

Przez ostatnich ponad 30 lat przeprowadzono liczne badania naukowe mające na celu zbadać wpływ programowania na mózg. Pierwsze z nich zostały opublikowane już w 1991 roku, kiedy to amerykańscy naukowcy wykazali zależność między nauką programowania a rozwijaniem umiejętności poznawczych. Badanie przeprowadzono na grupie 65 studentów, których podzielono na dwie grupy – osób, które nie miały nigdy styczności z programowaniem i takich, którzy byli w trakcie nauki programowania. Uzyskano zaskakujący wynik pokazujący, że grupa studentów uczących się programowania osiągała aż o 16% lepsze wyniki w testach zdolności poznawczych.

Kolejne ciekawe badania zostały przeprowadzone w dwóch okresach: 1999 roku oraz 2009 roku (w 10-letnim odstępie czasu), podczas których udowodniono na tej samej grupie badanych, że wpływ programowania na mózg zwiększa rozwój umiejętności kognitywnych, dzięki czemu osoby uczące się programowania znacznie lepiej zapamiętują informacje i umiejętniej nimi zarządzają, radząc sobie znacznie efektywniej z planowaniem kolejnych działań. Co ciekawe, udowodniono, że tak ćwiczony mózg jest w znacznie lepszej kondycji – jest mniej podatny na wystąpienie demencji czy choroby Alzheimera.

Z kolei w 2014 roku przeprowadzono badanie na grupie 17 programistów, którą poddano rezonansowi magnetycznemu. Dokonano wtedy odkrycia, że ośrodki mózgu odpowiadające za pamięć semantyczną i operacyjną oraz komunikaty językowe wykazywały znacznie większą aktywność, obszary mózgu zaś odpowiadające za liczenie i logiczne myślenie wykazywały niezmienną aktywność. Badanie to dowiodło, że programowanie jest dla mózgu bardziej podobne do nauki nowego języka.