Zajęcia z robotyki dla dzieci 7-10 lat

Маленький робот – початковий рівень – україномовний

Prowadzący: Nataliia Bilozor

Для робототехніки для дітей 7-8 років найкраще підходять набори WeDo 2.0. Це набори програмованих цеглинок Lego, з яких ми будуємо механізми, натхненні навколишнім світом. Залежно від рівня, це конструкції на основі тварин і рослин або машин. Перший рівень рекомендується для дітей 1 класу, оскільки проекти легші, а знання подаються у простіший для засвоєння спосіб. У той же час, у захоплюючій та цікавій формі показано, як інженерія черпає ідеї з природи, імітуючи, наприклад, способи пересування тварин. Це дає хорошу базу для другого рівня, де ми зосереджуємося на пристроях, машинах, транспортних засобах. Проекти на цьому рівні є більш складними, а знання, що передаються, стосуються виключно експлуатації та побудови їхніх аналогів, наприклад, паровоза чи канатної дороги. Тому заняття з робототехніки для дітей на цьому рівні рекомендовані для учнів 2 класу. В обох випадках учасники будують роботів відповідно до інструкцій на планшетах, а потім програмують їх у спеціальному додатку. Як інструкції, так і програми подані у вигляді малюнків, тому немає необхідності у вільному володінні мовою або навичками письма.

  • Інноваційна вступна програма з проектування, конструювання та програмування роботів LEGO
  • Отримайте знання з широкого кола питань, пов’язаних з автономними машинами, в тому числі крокуючими машинами
  • Невеликі групи не більше 12 осіб
  • Досвідчені тьютори

Батьки дітей-учасників отримують доступ до приватної групи на facebook.com

Ціна: 10 платежів по 112 злотих кожен

Кількість занять: 28 по 70 хвилин кожне

Акція першої хвилини: запишіть дитину на заняття до 25.09.2023 і ви отримаєте нирковий пояс у листопаді.

Zapisz się!

Mały Robotyk – poziom podstawowy

Prowadzący: Paweł Kot / Anna Mikos / Nataliia Bilozor

Robotyka dla dzieci w wieku 7-8 lat najlepiej sprawdza się na zestawach WeDo 2.0. Są to zestawy programowalnych klocków Lego, z których budujemy inspirowane otaczającym światem mechanizmy. W zależności od poziomu, są to projekty wyglądem oparte albo o zwierzęta i rośliny, albo o maszyny. Pierwszy poziom polecany jest dzieciom z klas 1, ponieważ projekty są łatwiejsze i wiedza podana w sposób prostszy do przyswojenia. Jednocześnie, we wciągający i ciekawy sposób pokazujemy, jak inżynieria czerpie pomysły z matki natury, naśladując np. sposoby poruszania się zwierząt. Daje to dobrą bazę do poziomu drugiego, w którym skupiamy się na urządzeniach, maszynach, pojazdach. Projekty w tym poziome są bardziej zaawansowane, a także przekazywana wiedza dotyczy stricte działania i konstrukcji ich odpowiedników, np. parowozu albo kolejki linowej. Z tego względu, zajęcia robotyki dla dzieci na tym poziomie polecane są dla uczniów klasy 2. W obu przypadkach, uczestnicy budują roboty zgodnie z instrukcją na tabletach, a następnie programują go w dedykowanej aplikacji. Zarówno instrukcje jak i programy mają formę obrazkową, w związku z czym nie jest konieczna umiejętność płynnego czytania ani pisania.

  • Nowatorski program wprowadzający do projektowania, budowania i programowania robotów LEGO
  • Zdobycie wiedzy związanej z szeroko pojętymi zagadnieniami związanymi z autonomicznymi maszynami w tym kroczącymi
  • Małe grupy-nie więcej niż 12 osób
  • Doświadczeni prowadzący

Rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach uzyskują dostęp do grupy prywatnej na facebook.com

Cena: 10 rat po 112 zł

Ilość zajęć: 28 po 70 min

Promocja First minute: Zapisz dziecko na zajęcia do 25.09.2023 r, a w listopadzie otrzymasz nerkę na pas.

Zapisz się!