Mały Robotyk

Mały Robotyk to zajęcia przeznaczone dla dzieci, które chcą rozpocząć przygodę w niezwykłym świecie robotyki i programowania. Dzieci wraz z przyjacielem Robotkiem będą przemierzać ten świat w poszukiwaniu, algorytmów, programów i robotów ucząc się w tym czasie podstaw programowania, automatyki i robotyki. Dzieci w trakcie zajęć uczą się również kreatywności oraz myślenia skoncentrowanego na cel i jego osiągnięcie.

Czas trwania zajęć: 70 min
Cena za zajęcia:
25 zł
Liczebność grup:
8-12 osób

Prowadzący: Bernadetta Stachura-Terlecka

Grupa zostaje uruchomiona zebraniu 8 uczestników zajęć!