Mały Robotyk

Mały Robotyk to zajęcia przeznaczone dla dzieci, które chcą rozpocząć przygodę w niezwykłym świecie robotyki i programowania. Nasi uczestnicy wraz z przyjacielem „Robotkiem” będą przemierzać ten świat w poszukiwaniu, algorytmów, programów i robotów ucząc się w tym czasie podstaw programowania, automatyki i robotyki. Dzieci w trakcie zajęć uczą się również kreatywności oraz myślenia skoncentrowanego na cel i jego osiągnięcie.

Czas trwania zajęć: 70 min
Cena za zajęcia: 28 zł
Liczebność grup: 8-12 osób
Prowadząca: Bernadetta Stachura-Terlecka
Grupa zostaje uruchomiona po zebraniu 8 uczestników zajęć!
Kontakt