W czasie zajęć dzieci tworzą gry retro znane z lat ’60,’70,’80 i ’90. Wszystkie stworzone gry i wykonane zadania mają pomóc Craftkowi uwolnić się z wirtualnej pułapki jaką przygotował dla niego zły charakter. Pod koniec pierwszego semestru i początkiem drugiego kontynuujemy tworzenie gier i uczymy dzieci budować interfejsy człowiek komputer (w tym przypadku są to głównie joysticki) budowane z wykorzystaniem Lego Boost i Lego WeDo. Pozostała część drugiego semestru to projektowanie i budowa interfejsów człowiek komputer opartych o arduino i inne platformy.